marketing-en-insights-data-analytics.jpg

Data-analist

Wat doet een data-analist?

Een data analist helpt organisaties inzicht te geven in grote stromen gegevens zoals cijfers en onderzoeksresultaten. Als Data Analist verzamel en verwerk je gegevens en maak je statistische analyses van deze data. Deze analyses vertaal je naar beslissingsondersteunende informatie die organisaties kunnen gebruiken om zakelijke beslissingen te nemen. Bij grote organisaties richt de data-analist zich met name op data collectie, manipulatie en analyse. Een business analyst houdt zich vervolgens bezig met de vertaalslag naar de operationele en functionele doelen van de organisatie. Bji kleine organisaties wil dit nog wel eens in een en dezelfde functie vallen.                                                        

Taken data analist

De taken van een data analist verschillen per type organisatie, het niveau van de data-analist en de grootte en volwassenheidsniveau van de afdeling/organisatie. Ook in hoeverre het niveau van de data is. Over het algemeen kun je denken aan de volgende taken:

  • verzamelen en ordenen van data;
  • datasystemen en databases ontwerpen en onderhouden;
  • Data-mining en het organiseren en controleren van data;
  • Datasets interpreteren met behulp van statistische hulpmiddelen
  • ontwikkelen van datamodellen;
  • opstellen van rapportages en advies aan management;
  • Kansen voor procesverbeteringen identificeren.

Welke comptenties heeft een data-analist nodig?

Een data analist moet in staat zijn om het overzicht te bewaren. Data komt ongestructureerd binnen. Om deze chaotische bulk aan data te rangschikken en het overzicht erin te brengen heb je bepaalde competenties nodig.

  • Professioneel, pragmatisch, oplossingsgericht en resultaatgericht;
  • Empathisch, diplomatiek, integer;
  • Gestructureerd, gedisciplineerd, analytisch, geduldig;

Daarbij is het ook belangrijk dat je als data-analist kennis hebt van diverse programma’s. Denk hierbij aan SQL-gebaseerde programma’s, Oracle of MongoDB.

Hoe word je data analist?

Als Data Analist wordt er minimaal een HBO opleiding gevraagd. Veel data analisten hebben een achtergrond in wiskunde, informatica, economie of econometrie. Een goede beheersing van Power BI, QlikView, Tableau en technische kennis van SQL (Structured Query Language) Microsoft Excel (formules, draaitabellen), SPSS (Statistical Package for the Social Sciences) en SAS (Statistical Analysis System) komen bij veel data analisten voor.